YANGIN TESİSATI
YANGIN TESİSATI

Binalarda meydana gelebilecek yangına etkin olarak ve anında müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan mekanik tesisat sistemleridir.
Yönetmeliklerce belirlenen hacimde  suyun depolanması, suyun tahrik edecek pompa sisteminin oluşturulması, yangın esnasında  kullanılması durumunda yangın dolaplarına ve  bina etrafındaki hidrantlara ve mahallerdeki sprinkler sistemine suyun bağlantısını sağlaması  yangın tesisatının temel fonksiyonlarıdır. Makine mühendisleri odasından yetkili uzman personel ile projelendirme ve imalatını en doğru şekilde yapmaktayız.