HAVALANDIRMA
HAVALANDIRMA

Binalarda kullanılma amaçlarına göre mahallerin hava şartlarının istenilen kaliteye getirilmesi amacıyla oluşturulan sistemlerdir. Taze hava fanları vb. cihazların kullanılmasıyla dış ortamdan alınan taze havanın iklim koşullarına ve insanların ihtiyaçlarına göre şartlandırılarak ortama taşınması ve ortamdaki kirli havanın egzost cihazları yardımıyla dış ortama atılmasını sağlamakta olup Keşif ve projelendirme yapılarak en doğru çözüm sunulmaktadır.